Διδακτική επίσκεψη στο συνεργείο αυτοκινήτων «Κολιός Ευθύμιος –Τσιγγενές Δημήτριος Ο.Ε.»

Το τμήμα της Γ’ τάξης της ειδικότητας “Τεχνικός Οχημάτων” του 1ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Καρδίτσας, την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο συνεργείο αυτοκινήτων «Κολιός Ευθύμιος – Τσιγγενές Δημήτριος Ο.Ε.»με συνοδούς εκπαιδευτικούς τους Β. Κλιάφα και Ι. Νασιάκο.

Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκαν για τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία ενός συνεργείου αυτοκινήτων καθώς και για την διαδικασία που ακολουθείται κατά την διάρκεια της επισκευής των οχημάτων. Στόχος της επίσκεψης ήταν να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις και μαθησιακές εμπειρίες σχετικά με την λειτουργία ενός συνεργείου αυτοκινήτων και να γνωρίσουν τον μηχανολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε αυτό. Συγκεκριμένα παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις εργασίες που ακολουθούνται κατά την αντικατάσταση του συστήματος αναρτήσεων ενός επιβατικού οχήματος.

Η Διεύθυνση, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του Εσπερινού ΕΠΑΛ Καρδίτσας ευχαριστούν το συνεργείο αυτοκινήτων «Κολιός Ευθύμιος – Τσιγγενές Δημήτριος Ο.Ε.»για τη φιλοξενία και την ευκαιρία για συμμετοχή των μαθητών σε βιωματική μάθηση που αποτιμήθηκε από αυτούς ως μια πολύτιμη εμπειρία.