ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Οι μαθητές του τμήματος Β1 Υγείας του 1ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, πραγματοποίησαν
διδακτική επίσκεψη με την συνοδεία καθηγητή, την Τρίτη 04/04/2023, στο τμήμα Αποστείρωσης του Γενικού
Νοσοκομείου Καρδίτσας.
Τους δόθηκε η ευκαιρία να ενημερωθούν, από το προσωπικό του Νοσοκομείου, για τις σύγχρονες
μεθόδους αποστείρωσης που χρησιμοποιούνται, καθώς και να κατ αλάβουν τη μεγάλη σημασία της
αποστείρωσης στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας.