Εκπαιδευτική επίσκεψη στον όμιλο Καραγκούνα

Διδακτική επίσκεψη στην εταιρεία ΕΜΠΟΡΟΨΥΚΤΙΚΗ

Διδακτική Επίσκεψη στο ΙΚΤΕΟ Μουχτής

Διδακτική επίσκεψη στο κέντρο Διάγνωσης και Θεραπείας διαταραχών “Παρέμβαση”