Διδακτική Επίσκεψη στο ΙΚΤΕΟ Μουχτής

Την Παρασκευή 16-12-2022 πραγματοποιήθηκε διδακτική επίσκεψη στο ιδιωτικό ΚΤΕΟ Μουχτής, από το τμήμα της Γ τάξης ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία, στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων να παρακολουθήσουν και να πληροφορηθούν για το σύγχρονο τρόπο λήψης και αξιολόγησης των τιμών ρύπων, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα όρια που έχουν θεσπιστεί, από την ευρωπαϊκή ένωση.