Δράση για τις Πρώτες Βοήθειες

Διδακτική επίσκεψη στον «Εκπαιδευτικό Όμιλο E-school»