ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Διδακτική Επίσκεψη στην επιχείρηση Cmarso

Διδακτική επίσκεψη στην επιχείρηση BEAUTY CENTER της κ.Ντούρα Νίκης

Διδακτική επίσκεψη στην εταιρεία Ηλεκτροκινητήρες Μαρκούτης Χρήστος

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Εσπερινό Γυμνάσιο- ΛΤ Καρδίτσας

Διδακτική επίσκεψη στην εταιρεία COMPULAND

Διδακτική επίσκεψη στο συνεργείο αυτοκινήτων «Κολιός Ευθύμιος –Τσιγγενές Δημήτριος Ο.Ε.»

Δράση στο πλαίσιο ΠΣΔ

Εκπαιδευτική επίσκεψη στον όμιλο Καραγκούνα