Τομείς- Ειδικότητες

Στο σχολείο λειτουργούν οι ακόλουθοι τομείς και ειδικότητες:

ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων Δικτύων και τηλεπικοινωνιών (ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνικός Οχημάτων
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ- ΕΥΕΞΙΑΣ Βοηθός Νοσηλευτή
Κομμωτικής Τέχνης